Kontakt

Sídlo / fakturačná adresa:

ENVIROSAN s.r.o.

Školská 2
976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 3664 0000
IČ DPH: 2022038887

Pracovisko:
Partizánska cesta 97
974 05 Banská Bystrica
(areál SAD, Budova A)

048/4164424
envirosan@envirosan.sk

Mgr. Martin Maloveský, konateľ
0910 818 603
malovesky@envirosan.sk

Mgr. Martin Maloveský
0910 818 603
malovesky@envirosan.sk

Budova