O nás

ENVIROSAN spol. s r.o. poskytuje svoje služby v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálnej geológie od roku 2005.

V oblasti environmentálneho manažmentu ponúkame služby predovšetkým pri environmentálnej príprave nových investičných zámerov ako aj pri ich prevádzkovaní.

V rámci prípravy investičných zámerov ponúkame environmentálne poradenstvo od začiatku prípravných prác až po vydanie povolenia na užívanie stavby. Tento proces v sebe zahŕňa niekoľko krokov, ktoré je buď potrebné vykonať pre získanie povolenia činnosti orgánom štátnej správy alebo sú vykonané na základe požiadavky klienta s cieľom minimalizácie rizík. Súčasťou poskytovaných služieb môže byť spracovanie environmentálneho auditu, dokumentácie EIA, zabezpečenie povolení  orgánov štátnej správy, povolení IPKZ, prieskumy environmentálnych záťaží.

Pri prevádzkovaní existujúcich zariadení poskytujeme služby, ktorých cieľom je zabezpečenie súladu prevádzky s legislatívou - napríklad vykonanie environmentálneho auditu, zabezpečenie povolení  orgánov štátnej správy, ako aj poradenstvo pri bežnom prevádzkovaní existujúcich zariadení vo forme komplexného outsourcingu alebo poradenstva pri riešení jednotlivých environmentálnych problémov.

V rámci problematiky environmentálnych záťaží zabezpečujeme prieskum znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia, vyhodnotenie znečistenia z hľadiska možných rizík a návrh a realizáciu sanačných prác.

Tešíme sa na spoluprácu

Mgr. Martin Maloveský
konateľ

 

Kontakty

ENVIROSAN s.r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča

 

Odborná spôsobilosť a oprávnenia